Taklimat Garam Sole | 27.09.2014

Program telah diadakan di Ibu Pejabat Ana Edar bersamaan dengan Hari Sabtu 27 September 2014. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan secara terperinci Garam SOLE kepada para peserta.